İşçi Ceza Paraları İle İlgili Mevzuat ve Dokümanlar

İşçi Ceza Paraları İle İlgili Mevzuat ve Dokümanlar » İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralardan Kaynak Kullanmak Üzere Hazırlanan Projeler İçi… 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı 07 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31682 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun… 

 

 

Denetime Tabi Olma, Denetçinin Seçimi, Denetimin Üstlenilmesi, Denetim Sözleşmeleri ve Raporları, Gelir Bildirimi, Şeffaflık Raporu ve MSS Konularına İlişkin SSS

Denetime Tabi Olma, Denetçinin Seçimi, Denetimin Üstlenilmesi, Denetim Sözleşmeleri ve Raporları, Gelir Bildirimi, Şeffaflık Raporu ve MSS Konularına… 

 

 

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Personel Sertifikasyon Mekanizması 06 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31681 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Day…

 

 

Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı 04 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31679 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Marka Olarak “Türkiye” İbaresi…

 

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 04/12/2021 04 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31679 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenlem…

 

 

SGK Genel Yazı – Yurt dışına Tebliğ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40552758-010.06.01-36219799 Tarih: 03.12.2021 Konu: Yurt dışına T…

 

Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintisinin İade Edilmesine İlişkin Başvuru Dilekçeleri İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı İle Alınmaya Başlanmıştır.

Tarımsal Destek Ödemeleri GV Kesintisi İadesi Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintisinin İade Edilmesine İlişkin Başvuru D…

 

 

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2021/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2021/23 03 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31678 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Engelli Hakları İzl…

 

 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874)

 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesi (Karar Sayısı: 4874) 03 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31678 Karar Sayısı: 4874 Ekli “Sınır Ticaretinin Düzenle… 

 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark