Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819)

Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik 1819 12 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30976 Karar Sayısı: 1819 Ekli “Ticaret Sicili Yönetmeliğinde De…

 

SGK Genelgesi 2019/21 – 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik

SGK Genelgesi 2019/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı:40552758-203.05.15-E.18727525 Tarih: 29/11/2019…

 

Yeni Vergiler – Dijital Hizmet, Konaklama ve Değerli Konut Vergileri

Dijital Hizmet, Konaklama ve Değerli Konut Vergileri ÖZET: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/19)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2019/19 09 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30973 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/201… 

 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil)…

Anayasa Mahkemesinin 2016/8880 Başvuru Numaralı Kararı – Gümrük Alanında Çıkan Yangında Zayi Olan Mallar

Gümrük Alanında Çıkan Yangında Zayi Olan Mallar Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İKİNCİ BÖLÜM KARAR TELPA TELEKOMÜNİKASYON TİCARET A.Ş. BAŞVURUSU Baş…

 

GVK 309 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309) 03 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30967 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

KDV İadesi YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

KDV İadesi YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Duyuru Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elekt…

 

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kredilerin Sınıflandırılması Değişiklik 27/11/2019 27 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30961 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE…

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama Finansal Tabloları Değişiklik 27 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30961 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 –…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark