Archive for the ‘Genel’ Category

Hatalı Teşvik Kayıtlarının Düzeltilmesi İşleminde Süre Uzatıldı

Hatalı Teşvik Kayıtlarının Düzeltilmesi İşleminde Süre Uzatıldı ÖZET: 2021/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hatalı teşvik kay…  

Serbest Meslek Erbaplarınca e-SMM Uygulamasına İnteraktif VD. Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi

Serbest Meslek Erbaplarınca e-SMM Uygulamasına İnteraktif VD. Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Elektronik İmza veya Mali Mühür Temin Süre…  

GVK 312 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 312 27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31137 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 2…  

GVK 311 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 311 27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31137 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğ’d…  

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573)

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 2573 27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31137 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2573 Ekli “P…  

Atıfet Kabilinden Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Tabidir

Atıfet Kabilinden Yapılan Ödemeler Sigortalılara Yardım Amaçlı (Atıfet Kabilinden) Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Tabidir Özet: Sigortalılara gerek…  

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 Tevkifat Oranları 2569 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2569 193 sayıl…  

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 2568 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2568 13/7/1956 tarihli ve…  

Güncel 2020 SMMM-YMM Sınav Tarihleri

Güncel 2020 SMMM-YMM Sınav Tarihleri Yeni koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020/1. Dönem YMM ve SMMM Sınav tarihleri belirlenerek, 2020 Yılı Sı…  

Meslek Mensupları SMM Makbuzlarını Kağıt Ortamında Haziran Sonuna Kadar Düzenleyebilirler

Meslek Mensupları SMM Makbuzu e-Belge Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamı…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark