Archive for the ‘Genel’ Category

GVK Geçici 67 nci Maddesi Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 6036)

GVK Geçici 67 nci Maddesi Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 6036) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlar…  

2023-2025 Dönemi Yatırım Genelgesi ve Eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

2023-2025 Dönemi Yatırım Genelgesi ve Eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 14 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31953 (Mükerrer) Cumhurbaşkanlığ…  

2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi 14 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31953 (Mükerrer) Cumhurbaşkanlığından: 2023-202…  

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ile Varlık Barışına İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ile Varlık Barışına İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlık…  

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31953 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan..  

Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri

Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet..  

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı – 2023 Yılına Kadar İlave Artış

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı 13 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31952 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEMİ ADAMLARI…  

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru Bilindiği üzere “sevk irsaliyesi” belgesinin elektronik ortamda elektronik belge..  

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) 10 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31949 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: BİRİNCİ…   

SGK Genelgesi 2022/19 – 2022 Asgari Ücret Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-41481264-207.02-51632908 Konu: Asgari Ücret Desteği Tarih: 07.09.2022…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark