Archive for the ‘Genel’ Category

Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68)

Sanayileşme İcra Komitesi 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ SANAYİLEŞME İCRA KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLI…  

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi 3080 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 Karar Sayısı: 3080 Ekli “Yurt Dışı Lojistik Merkezleri…  

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması 3081 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 Karar Sayısı: 3081 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununu…  

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 14/10/2020 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30…  

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları 09/10/2020 09 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31269 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/11/2012 tarih…  

2021-2023 Orta Vadeli Mali Plan

2021-2023 Orta Vadeli Mali Plan 08 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31268 (1. Mükerrer) – Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanl…  

Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem

Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıkları Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Ga…   

Ekim 2020 Mali Takvim

Ekim 2020 Mali Takvim AÇIKLAMA SON GÜN 16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1…   

Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İştirak

Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İştirak ÖNSÖZ Bilgiye ulaşmanın son derece kolay olduğu, ancak bilgi kirliliğinin çok yoğun olduğu bir dönemi yaşıyoruz. B…  

VUK – 520 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520)

VUK – 520 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) 07 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31267 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark