7409 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7409 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik 11 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31863 Kanun No: 7409 Kabul Tarihi: 8/6/2022 MAD…

 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729)

6802 Sayılı Kanun 33 Maddesi BSMV Nispetleri (Karar Sayısı: 5729) 11 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31863 Karar Sayısı: 5729 6802 sayılı Gide…

 

Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)

Yabancı Para Menkul Kıymet Tesisi 2022/20 10 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31862 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BİRİNCİ BÖLÜM Başlan…

 

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü Yayınlandı

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 7338 sayılı… 

 

Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme

Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme (320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ) 26.05.2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yay… 

 

Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Tarih 30 Haziran 2022

Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Tarih 30 Haziran 2022 7256 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükm…

 

e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter Geçiş Takvimi – 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren

e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter Geçiş Takvimi 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Değerli üyemiz, 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 41 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 41 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel U…

 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası Halleri

İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası KDV Uygulama Genel Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde y… 

 

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik 21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değ…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark