Kooperatif ve Üst Kuruluşları Usul ve Esasları

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Usul ve Esasları 1- Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sist…

 

Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Elektronik Ticaret Kılavuzu

Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Elektronik Ticaret Kılavuzu Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından esnaf ve…

 

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92)

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92) 11 Ekim 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31980 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararları 2021

VERGİ DENETİM KURULU DANIŞMA KOMİSYONU KARARLARI 07/04/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Danışma Komi…

 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler İçin Hesaplama Aracı (KGK-SİHA)

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler İçin Hesaplama Aracı (KGK-SİHA) Değerli Kullanıcı, Bilindiği üzere, hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi o.

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2022/61 K: 2022/101 – 492 Sayılı Harçlar Kanunu

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2022/61 Karar Sayısı: 2022/101 Karar Tarihi: 8/9/2022 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Küçükçekmece 5. Asliye H…

 

TFRS Taksonomisinin Güncellenmiş 2022 Sürümü

TFRS Taksonomisinin Güncellenmiş 2022 Sürümü TFRS Taksonomileri Ülkemizde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun finansal tabloların (…

 

2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 04 Ekim 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31973 Adalet Bakanlığından: Amaç, konu ve kapsam MADDE 1- (1) Öze… 

 

Ekim 2022 Vergi Takvimi

Ekim 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/10/2022 10/10/2022 16-30 Eylül 2022 Dönemine Ait Petrol ve Do..

 

2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61 Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Y…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark