Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru

Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının,…

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verirken Yararlanılabilecek Rehber ve Broşürler

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verirken Yararlanılabilecek Rehber ve Broşürler 2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2…

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/13)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler 2021/13 01 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31410 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MAD..

 

Vergi Takvimi Mart 2021

Vergi Takvimi Mart 2021 Mart 2021 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar 01/02/2021 01/03/2021 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece T…

 

Defter Beyan Duyurusu – Bilanço Usulüne Geçiş – İşletme Hesabı Esasına Geçiş

Defter Beyan Duyurusu – Bilanço Usulüne Geçiş 01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden” Bi…

 

Yerli Yazarları ve Eserleri Teşvik Etmek Amacıyla Nakdi Destek Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Yerli Yazarları ve Eserleri Teşvik Etmek Amacıyla Nakdi Destek Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı Anayasa Mahkemesi 14/1/2021 tari… 

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 18)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 18) 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 9/4… 

 

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulması 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,..

 

6486 Sayılı Kanun Teşvik Süresi Uzatıldı

6486 Sayılı Kanun Teşvik Süresi Uzatıldı İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı ÖZET: 29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’…

 

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elektronik Ticarette Güven Damgası 25 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31406 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/6/2017 tarihli ve 30088 sayılı Re…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark