4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi Hakkında SGK Genel Yazısı

Bu madde kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma öderler.

Ödeme Günleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği Hakkında SGK Genel Yazısı

“Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Kurumca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişikliklerle İhracat Bedelleri Konusundaki Gelişmeler

Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel önceliği oldu ve olmaya devam edecektir. Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgiye en doğru ve en sağlıklı bir biçimde ulaşmaları için eğitim faaliyetleri, yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de, Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleridir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5072)

Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine İlişkin Alt Sınırlar ile Bu Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5063)

2022 Aday Çırak ve Çıraklar Mesleki Eğitim Devlet Katkısı 5063 05 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31710 Karar Sayısı: 5063 Aday çırak ve çıraklar…

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz 02/01/2022 3 Ocak 2022 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31708 DÜZELTME 02/01/2022 tarihli ve 31707 sayılı…

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

2022 Mal ve Hizmet Tedariki Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı 02 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31707 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13…

 

Ocak 2022 Vergi Takvimi

Ocak 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/01/2022 10/01/2022 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve D…

 

31 Aralık 2021 Tarihli 7. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli 7. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31706 (7. Mükerrer) Karayolları Motorl…

 

31 Aralık 2021 Tarihli 6. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli 6. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31706 (6. Mükerrer) 193 Sayılı Gelir V…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark