Archive for the ‘Genel’ Category

Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik

Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik Asgari İşçilik Uygulamasında Kullanılacak Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabı 20…  

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32133 Sosyal Güvenlik Kurumundan: MADDE 1- 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal…  

2022 Yılı İstisna ve İndirim Tutarları İçin Ek Kurumlar Vergisi Getirildi

2022 Yılı İçin Ek Kurumlar Vergisi Getirildi Ek Kurumlar Vergisi Getirildi ÖZET: 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suret…  

Yapılandırma Kanunu Hakkında Açıklamalar – TÜRMOB

Yapılandırma Kanunu Sirküleri – TÜRMOB İçindekiler I- GENEL BİLGİ A. Başvuru ve Ödeme Süreleri B. Düzenleme Yapılan Konular ve Madde Numaraları…  

2023 Yılı Denetim Kuruluşlarınca Ödenecek Yıllık Harçlara İlişkin Duyuru

Denetim Kuruluşlarınca Ödenecek Yıllık Harçlara İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği…  

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da (Bağımsızlık Standartları Dâhil) Yapılan Değişiklikler

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da (Bağımsızlık Standartları Dâhil) Yapılan Değişikliklerin Yayımlanması Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, Muhas…   

Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Gün 31 Mart 2023

Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Gün 31 Mart 2023 Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıklarını 31 Mart 2023 ta…  

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı

12 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32130 Kanun No: 7440 Kabul Tarihi: 09 Mart 2023 Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) Hazine…   

Büyük Yapılandırma Neleri Kapsıyor?

Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart…  

Deprem Bölgesinde SGK Ertelemesine İlişkin Tereddüt Edilen Konular

Deprem Bölgesinde SGK Ertelemesine İlişkin Tereddüt Edilen Konular Deprem Bölgesindeki İşyerleri Bakımından SGK Ertelemesine İlişkin Tereddüt Edilen H…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark