Bağımsız Denetim Hizmeti
       Bağımsız denetim, Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.


        Arıcı Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Danışmalık Hizmetleri Ltd Şti olarak bağımsız denetimi, karşılanması zorunlu yasal bir gereklilik olarak görmenin ötesinde, alanında uzman ve deneyimli kadromuz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına  cevap vererek, müşterilerimiz adına ilgili denetim sürecinin faydasını ve verimliliğini artırmayı hedeflemekteyiz.

     
                                       Bağımsız denetim hizmeti almanın faydaları nelerdir?

  • Bağımsız denetim, şirketlere, ortaklarına ve yöneticilerine doğru ve güvenilir bilgiler sunarak , ilgililerin karar alma süreçlerini kolaylaştırır.
  • Bağımsız denetimin ortaklar arasında güveni tesis eden etkisi vardır.
  • Bağımsız denetim şirket kaynaklarının daha etkin ve etkili kullanılmasında yardımcı olur.
  • Bağımsız denetim muhasebe hataların tespit edilip, düzeltilmesine olanak sağlar.
  • Bağımsız denetim şirket yönetici ve çalışanları tarafından gerçekleştirilebilecek olası suiistimalleri önleyici ve suiistimallerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkartılmasında rol oynar.
  • Bağımsız denetim şirketleri fon sağlayacak olan finans kuruluşlarına, ihale makamlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve şirketle ticari ilişki olan 3. Şahıslara şirket ile ilgili doğru finansal bilgilerin aktarımını sağladığından güven verir ve bu sayede Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin daha düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
  • Bağımsız denetim süreci sonucunda hazırlanan raporlar, şirket ortak ve yöneticilerine, mali tablolar ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
  • Bağımsız denetim sonucunda şirkete ilişkin finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tespit edilir.
Bağımsız Denetim Hizmeti Hizmetleri
Diğer Hizmetlerimiz
1

Tam Tasdik Hizmeti

      Tam tasdik, gerçek veya tüzel kişi...
2

KDV İade Hizmeti

        Türkiye’de gerçekleştirilen mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisine tabiidir.  Anca...
3

Vergi İnceleme ve Dava Danışmanlığı

               ...
Arıcı sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close