KDV İade Hizmeti
        Türkiye’de gerçekleştirilen mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisine tabiidir.  Ancak birtakım faaliyetler katma değer vergisi kanunu gereğince  KDV'ye tabi olmadığından veya genel orandan daha düşük oranda KDV’ye tabi olmasından dolayı, bu alanlarda ticaret yapanların Türkiye’de ödediği ve indirim yoluyla gideremediği katma değer vergisini Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek YMM raporu ile iade alabilmesi mümkündür.

        Kısacası en yalın anlatımı ile KDV iadesi, herhangi bir işletmenin yüklenmiş olduğu katma değer vergisinin son tüketiciye yansıtılamadığı durumlarda, aradaki Katma değer vergisi farkının devletten talep etmesi anlamına gelmektedir.

        Arıcı Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik olarak alanında uzman ekibimizle Kdv iadesi talebinde bulunan müşterilerimizin; öncelikle potansiyel alınabilecek iade tutarlarını tespit ediyor, kdv indirim ve yüklenim listelerinin doğruluğunu teyit ediyor, tedarikçi firmalara yapılan karşıt incelemelere müteakip, Kdv iadesi raporunu vergi dairesine sunuyor ve Kdv iadesinin mükellefe nakden ya da mahsuben gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

 
                                                                                  Kimler Kdv İadesi Alabilir?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun;

  • 9. maddesi kapsamında kısmi tevkifata tabi hizmet ve  teslim gerçekleştirenler
  • 11. maddesinde belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi ve bavul ticareti kapsamındaki teslim gerçekleştirenler,
  • 13. maddesinde belirtilen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının imal ve inşa edenler, ithali ile bu araçlara hizmet verenler , deniz ve hava taşıtlarına liman ve hava meydanlarında hizmet verenler,  Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri gerçekleştirenler
  • 14. maddesinde belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri gerçekleştirlenler,
  • 19/2. Maddesi kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince teslim gerçekleştirenler,
  • 29/2. maddesi kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetler gerçekleştirenler

 

 

KDV İade Hizmeti Hizmetleri
Diğer Hizmetlerimiz
1

Bağımsız Denetim Hizmeti

       Bağımsız denetim, Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartl...
2

Tam Tasdik Hizmeti

      Tam tasdik, gerçek veya tüzel kişi...
3

Vergi İnceleme ve Dava Danışmanlığı

               ...
Arıcı sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close