Vergi İnceleme ve Dava Danışmanlığı
         
          Vergi mevzuatının karmaşık ve sürekli değişen bir yapıya sahip olması, önemli konularda uygulama birliğinin bulunmaması dolayısıyla idare ile mükellefler arasında ciddi uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu uyuşmazlıklar nedeniyle, vergi incelemeleri sonucunda  mükellefler aleyhine  ilave vergi ve cezalar tarh edilebilmektedir. İdare ile mükellef arasındaki uyuşmazlıkların çözümü uzlaşma yöntemi ve yargı yöntemi ile olabilmektedir.

          Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Arıcı Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik olarak kamu tecrübesi olan, alanında uzman ekibimizle , vergi inceleme, uzlaşma ve yargı yolu süreçlerinde değerli mükelleflerimizin yanında olarak onlara her türlü teknik desteği vermekteyiz.

       1.Vergi İnceleme ve Uzlaşma Sürecinde Vermiş Olduğumuz Danışmanlık Hizmetimiz

          Vergi inceleme süreçleri, mükellefler için hassas bir şekilde yönetilmesi gereken bir süreçtir. Olası sonuçları dolayısıyla mükellefler için ciddi maliyetlere ve öngörülemeyen olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu sebepledir ki alanında uzman kişilerce yönetilmesi gerekmektedir.

          Arıcı Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik olarak bu kapsamda vermiş olduğumuz hizmeti aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

  • Vergi inceleme sürecinin başlaması ile birlikte, incelemeyi yürüten müfettiş ile görüşmek, yapılacak toplantılara katılmak
  •  İnceleme sürecinde talep edilen bilgilerin oluşturulması ve gözden geçirilmesini sağlamak, gerekli bilgi ve belgeleri inceleme elemanına sunmak, bilgi akışını kontrol etmek,
  • İnceleme elemanının düzenleyeceği taslak vergi inceleme tutanağını gözden geçirmek, olası itirazları dile getirmek, tutanağın imzalanma sürecinde bulunmak,
  • Gerekli olması durumunda, rapor değerlendirme komisyonlarında dinleme oturumlarına katılmak, komisyona izahatler vermek.
  • İncelemenin olası sonuçlarının analiz edilmesi ve muhtemel çözüm yollarının tespit edilmesini sağlamak,
  • Vergi inceleme raporununun düzenlemesinden sonra uzlaşma müessesinden faydalanma veya dava yoluna gitme noktasında, hangi durumun mükellef lehine olacağı noktasında analiz yapmak ve bu durumu mükellefe sunmak,
  • Uzlaşma kararı verilmesi halinde, mükellef adına uzlaşma toplantılarına katılmak

                                                           2. Vergi Dava Sürecinin Yönetilmesi;

Vergi inceleme raporunun düzenlemesinden sonra uzlaşma müessesinden faydalanma veya dava yoluna gitme noktasında, yapılan hukuki araştırmalar neticesinde dava yoluna gitmenin mükellefin lehine olacağına karar verilmesi durumunda, Arıcı Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik olarak, bu kapsamda vermiş olduğumuz hizmeti aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

  • Vergi dava dilekçesinin hazırlanmasında teknik destek vermek ve dilekçenin hazırlanmasına yardımcı olmak,
  • Uyuşmazlığa konu işlemle ilgili olarak hem vergi mevzuatının taranması ve özetler çıkarılması hem de benzer konulara ilişkin emsal karar taramasının yapılarak, dava dilekçesinin zenginleşmesinin sağlanması,
  • Vergi davalarına ilişkin tüm sürecin takibinin sağlanması
Vergi İnceleme ve Dava Danışmanlığı Hizmetleri
Diğer Hizmetlerimiz
1

Bağımsız Denetim Hizmeti

       Bağımsız denetim, Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartl...
2

Tam Tasdik Hizmeti

      Tam tasdik, gerçek veya tüzel kişi...
3

KDV İade Hizmeti

        Türkiye’de gerçekleştirilen mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisine tabiidir.  Anca...
Arıcı sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close