Tam Tasdik Hizmeti
 
     Tam tasdik, gerçek veya tüzel kişilere ait Kurumlar vergisi ya da yıllık gelir beyannamelerinin,  yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının yeminli mali müşavir imza ve  mühürü kullanılmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır.
 
    Arıcı Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali müşavirlik olarak sunduğumuz tam tasdik hizmeti ile  amaçladığımız sadece rutin defter ve belge kontrolünden ziyade, olası vergisel risklerin önceden tespiti ve muhtemel fırsatların müşterilerimize hızlı bir şekilde iletilmesidir. Bu noktada, alanında uzman ve deneyimli tam tasdik denetim ekibimiz müşterilerimize yeni fırsatlar sunmayı ve her türlü vergisel danışmanlık ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılamayı taahhüt etmektedir.
 
                                            Tam tasdik hizmeti alınmasının faydaları nelerdir?
  
  • Tam tasdik işlemi yaptıran mükelleflerin vergisel ve muhasebe işlemleri yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı, denetim kuralları ve standartları açısından ayrıntılı olarak , yıl içinde belirli periyodlarda kontrol edilmektedir. Böylece tam tasdik hizmeti alan mükellefler, diğer mükelleflere kıyasla daha düşük vergi incelemesine alınma ve beklenmedik cezalı tarhiyatlarla ile karşılaşma riskine sahiptirler.
  • Tam tasdik hizmeti, T.C. Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından yürütülecek olası vergi incelemeleri esnasında ortaya çıkabilecek önemli hataların önceden tespit edilip, düzeltilmesini sağlayarak, olası vergi ve ceza tarhiyatlarının tarh edilmesini önler.
  • Yeminli mali müşavirlere onaylattırılan beyannameler ve bunlara bağlı olan mali raporlar, mali idare ve vergi inceleme elemanlarınca denetlenmiş evrak sayılır. Tam tasdik hizmeti verilen işletmeler, inceleme görevlilerince denetlenmiş şirket olarak kabul edildikleri için, ihbar ya da benzeri özel bir sebep bulunmadıkça normal koşullarda yeniden incelemeye alınmazlar.
  • Vergi kanunlarında, idari ve mali uygulamalarda çok sık yapılan değişiklikler, ortaya çıkan belirsizlikler karşısında, tam tasdik hizmeti alan mükelleflere  zamanında bilgilendirme yapılarak, yaşanabilecek belirsizliklerin ve vergisel risklerin önüne geçilmiş olunur.
  • Kdv İadesi alma hakkı olan mükelleflerin, bir yeminli mali müşavirle zamanında hazırlanmış tam tasdik sözleşmesinin bulunması durumunda, iade çeşitleri esas alınarak belirlenen limitlerin üstünde, nakit olarak vergi iadesi alma hakkı vardır.
  • Tam tasdik hizmeti verilen mükelleflerin, yatırım indirimi, yeniden değerleme işlemleri ve diğer kurumlar vergisi istisnalarının onayı için ek olarak rapor hazırlatmalarına gerek kalmaz.
  • Karşıt inceleme istekleri, tam tasdik hizmeti verilmesi halinde YMM’ler aracılığıyla yerine getirilebilir. Bu sayede de mükelleflerin muhasebe departmanlarının, bu bilgileri bizzat sunma zorunluluğundan kurtularak zamandan tasarruf edebilirler.
  • Mükelleflerin KDV iade taleplerinde, İTUS (İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi) belgesi sahibi olabilmeleri için gerekli olan koşullardan bir tanesi de cari yıl da dahil olmak üzere son iki yıla ait tam tasdik anlaşmalarının olmasıdır. Tam tasdik sözleşmesi sayesinde mükellefler bu sayede daha hızlı iade alabilirler.
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Tam Tasdik Hizmeti Hizmetleri
Diğer Hizmetlerimiz
1

Bağımsız Denetim Hizmeti

       Bağımsız denetim, Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartl...
2

KDV İade Hizmeti

        Türkiye’de gerçekleştirilen mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisine tabiidir.  Anca...
3

Vergi İnceleme ve Dava Danışmanlığı

               ...
Arıcı sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close