Archive for the ‘Genel’ Category

e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektr…  

Haziran 2022 Vergi Takvimi

Haziran 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/06/2022 09/06/2022 16-31 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerc…  

VUK 538 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)

VUK 538 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) 31 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31852 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdares…    

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usul Kazanç Düzenlemeleri

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usul Kazanç Düzenlemeleri 26/05/2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 Seri No.lu Gelir Vergi…   

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 42) 28 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31849 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başk…  

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (Karar Sayısı: 5614) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Karar Sayısı: 5614 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Ka…  

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613)

Eğlence Vergisi Nispetleri (Karar Sayısı: 5613) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Karar Sayısı: 5613 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanun…  

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9)

5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…  

SGK Kayıt Geçersizliği Durumları ve İdari Para Cezaları

SGK Kayıt Geçersizliği Durumları Nelerdir? SGK Mevzuatında Yer Alan Kayıt Geçersizlik Durumları: 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasın…  

GVK 320 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)

GVK 320 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320) 26 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31847 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlı…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark