Archive for the ‘Genel’ Category

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 25 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31700 Kanun No: 7349 Kabul Tarihi: 22/12/2021 MADDE…     

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Değişiklik 24/12/2021 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE…    

2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin ama…    

2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza mu…     

24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler

24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Asansör Periyodik Kont…    

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri

Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri 2022 hesap döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsü…     

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/15)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/15) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 (1. Mükerrer) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında…    

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 (1. Mükerrer) Türkiye Cumhuriyet Me…     

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/32, K: 2021/54 Sayılı Kararı – 7161 Sayılı Kanun Hk.

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/32 22  Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31697 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/32 Karar Say…    

VUK 534 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534)

VUK 534 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…     

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark