Archive for the ‘Genel’ Category

7440 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru – GİB

7440 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı…   

SGK Genelgesi 2023/18 – 4447 sayılı Kanun’un ek 4 üncü Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşviki

SGK Genelgesi 2023/18 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-83604451-207.02-70246052 Konu: 4447 sayılı Kanun…  

Özet Döviz Pozisyon Raporunda Yeni Düzenleme

Özet Döviz Pozisyon Raporunda Yeni Düzenleme Olağanüstü hâl ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama…  

2023/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 28/4/2023 Tarihine Kadar Uzatılması

2023/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Talepleri Süre Uzatılması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUY…  

7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtların Düzeltilmesine Yönelik Kılavuz

7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtların Düzeltilmesine Yönelik Kılavuz – 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 Sayılı…  

Defter Beyan Duyuruları – GİB

7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun‘un” 6. maddesinde iş…  

İnternet Vergi Dairesi Duyuruları – 7440 Sayılı Kanun Hk

7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya izah kapsamında verilecek bey…  

08 Temmuz 2023 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı

08 Temmuz 2023 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİ ADAYI BELİRLEME SI…   

İnternet Vergi Dairesi Duyuruları

2022 takvim yılı kurumlar vergisi beyan dönemi başlamıştır. Bu döneme ilişkin olarak: 1. “Vergi Bildirimi” kulakçığında yer alan hesaplama…   

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2022 – TÜRMOB

ÖNSÖZ Vergilendirme yetkisi, devletin mali egemenliğinin bir göstergesi olarak kişilerin kamu harcamalarına katılmasını sağlamak için kullanılır. Devl…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark