Archive for the ‘Genel’ Category

Anayasa Mahkemesinin E.2015/97, K.2016/10 Sayılı Kararı

03 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29642 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2015/67 Karar Sayısı: 2016/10 Karar Tarihi: 10.2.2016 İti..  

Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği

29 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç..  

KDV Tevkifat Uygulamasında Yeni Düzenlemeler

117 Seri Numarali KDV Genel Tebligi Sirküler 2012-01

Yeni T.T.K. ‘nun Tüm Sermaye Şirketleri İçin Getirdiği Değişiklikler – Seminer Sunumu

Yeni T.T.K. ‘nun Tüm Sermaye Şirketleri İçin Getirdiği Değişiklikler – Seminer Sunumu

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark