2012 YILI SİRKÜLERİ

Sirküler 2012-01 ( KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler )
Sirküler 2012-02 ( Mükellef  Bilgileri Bildirimi ) 
Sirküler 2012-03 ( Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun )
Sirküler 2012-04 ( Firmada Çalışanlara Yapılan Erzak Yardımında Yapılacak Muhasebe Kaydı )
Sirküler 2012-05 ( Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında )
Sirküler 2012-06 ( Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması )
Sirküler 2012-07 ( Noterler tarafından 2013 yılı Ticari Defterlerin Açılış Onayında Sicil Tasdiknamesi  İsteneceği  hakkında )
Sirküler 2012-08 ( Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin ve Forum BA-BS ’nin Verilme Sürelerinin Uzatılması hakkında )
Sirküler 2012-09 ( Ticari Defter Açılış ve Kapanış Tasdikleri )
Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark