2017 YILI SİRKÜLERİ

2017-12 (Çeşitli Komisyon Faturaları ve Dönemsellik Hakkında)
2017-11 (Yıl Sonu İşlemleri)
2017-10 (05.12.2017 tarihli 7061 sayılı Torba Yasası)
2017-09 (14 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.)
2017-08 (Üretim Reform Paketinde Osb’lerle İlgili Bazı Düzenlemeler)
2017-07 (Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikleri)
2017-06 (27/05/2017 Tarihli 7020 Nl. “Bazı Alacakların Yapılandırılması)
2017-05 (Ödemesi Ertelenen Aralık 2016 SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.)
2017-04 2017-04 EK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği hakkında)
2017-03 (2017 dönemi içerisinde işe alınan personel sigorta primi ve gelir vergisi desteği)
2017-02 (6736 Sayılı “AF KANUNU” Kapsamında ödemelerin ertelenmesi hakkında)
2017-01 (SGK Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri)
Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark