2013 YILI SİRKÜLERİ

  2013-01  (Hesap Mutabakatı ve Kapanış Tasdikleri,İncelemelerde Uygulanan Kıstaslar )
  2013-02 ( SGK ‘ nın Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek  Kodlarının Eklenmesi Hakkındaki Duyurusu )
  2013-03 ( 2013 de Uygulanacak Bazı Hadler ve Yapılan Düzenlemeler )
  2013-04 (Bazı Ürünlerin Tesliminde Uygulanan KDV Tevkifatı Oranları Değiştirilmiştir )
  2013-05 (2012 Yılı Ticari Defterlerinin Kapanış Tasdiki Hakkında )
  2013-06 ( 2012 Yılı Ticari Defterlerinin Kapanış Tasdiki Hakkında HATIRLATMA )
  2013-07 ( 2012 Yılı Ticari Defterlerinin Kapanış Tasdiki Hakkında HATIRLATMA )
  2013-08 ( e – Fatura ve e- Defter )
  2013-09 ( Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri  )
  2013-10 ( Erzak Yardımında Yapılacak Muhasebe Kaydı )
 
Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark