Vergi Hizmetlerimiz

VERGİ HİZMETLERİ

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
1982 Yılından bu yana serbest piyasada çalışıyor olmanın verdiği bilgi-tecrübe birikimi ile size yakışan YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK hizmeti sunmaktayız.
Maliye Bakanlığı’nın tam tasdik yaptırmamış firmaları öncelikle inceleme programına aldığı, tasdik raporu düzenlemiş firmaların ise ihbar ve özel durumlar dışında uygulamada incelenmediği bilinmektedir. Tam tasdik hizmeti verilen firmalarda, vergi incelemesi yapıldığından, incelemelerde hatalı uygulamalara matrah farkına daha az rastlanmaktadır.
Yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da tasdik hizmetinin önemli bir katkısı olarak görüyoruz.
Hizmetlerimizden Bazıları;
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannamesi ekleri
Sermayenin ödendiğinin tespiti işlemleri
Vergiden istisna olan gelirin tespiti
KDV İadesi
Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları reklam gelirleri Üst Kurul paylarının tespiti
İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevzuata uygunluğunun tespiti işlemleri
Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartların konduğunun tespiti
Diğer Özel Amaçlı Tespitler

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için ya da bu konuda bir uzmanımızın sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

 Mali Danışmanlık
Önemli büyüme fırsatlarının oluştuğu ve konsolidasyonların yaşandığı piyasa koşullarında şirketler günümüz ekonomisinin çok sayıdaki yeni zorlukları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Verdiğimiz profesyonel hizmetler ile müşterilerinin başarılı bir şekilde bu değişikliklere uyum sağlamalarına yardımcı olmaktayız.
Her müşteri için ayrı hazırlanmış, denetim ve vergi hizmetleri de dahil olmak üzere kuruma özel danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur.
Hizmetlerimizden Bazıları;
Kurumsal vergi danışmanlığı
Bireysel vergi danışmanlığı
Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler
Serbest bölgeler
Vergi anlaşmaları
Uluslararası vergi
Yabancı uyrukluların vergilendirilmesi
Şirketleri ilgilendiren mali konular
Revizyon ve due diligence
Vergi uygulamalarına ilişkin seminerler

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için ya da bu konuda bir uzmanımızın sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
Vergi Uyuşmazlıkları
Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna görüşmelerin, uzlaşma veya dava aşamalarının bu konunun uzmanları nezaretinde yürütülüyor olması önemlidir. Vergi uyuşmazlıklarında danışmanlık bizim tecrübemiz ışığında daha sağlıklı gerçekleşmektedir.
Vergi incelemeleri “sırasında” verilen danışmanlık hizmetleri
İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler
Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması
Vergi incelemeleri “sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri
Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme
Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi
“Dava” aşamasında verilen hizmetlerimiz
Dava veya Uzlaşma “sonrasında” verilen hizmetler
Mahkeme kararının uygulamasının takibi

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için ya da bu konuda bir uzmanımızın sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen bize ulaşın
Kurumumuz
Bağımsız Denetim Şirketimiz; bilginin paylaştıkça çoğalacağına inanan, dürüstlük anlayışı ve benimsediği değerleriyle; teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, beklentileri ve fırsatları sezebilen, vizyonunu gerçeğe dönüştürmede tecrübe sahibi, hizmet alanlarına bütünlükle, net, açık ve objektif olarak bakabilen bir kurumdur.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark