BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİMİZ

Bağımsız Denetim Şirketimiz; bilginin paylaştıkça çoğalacağına inanan, dürüstlük anlayışı ve benimsediği değerleriyle; teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, beklentileri ve fırsatları sezebilen, vizyonunu gerçeğe dönüştürmede tecrübe sahibi, hizmet alanlarına bütünlükle, net, açık ve objektif olarak bakabilen bir kurumdur.

Hizmetlerimizden Bazıları

* 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ),

* 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ( KHK ) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,

– Şirketin veya Topluluğun, MSUGT ve eki Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları ile Yürürlükteki Diğer Mevzuata Göre Hazırlanan Finansal Tablolarının Denetlenmesi.(01.01.2018 öncesi)

– Şirketin veya Topluluğun, Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ( BOBİ FRS ) ve KGK Kararlarında Belirlenen Esaslar Doğrultusunda Hazırlanan Finansal Tablolarının Denetlenmesi.(01.01.2018 İtibariyle)

– Yönetim ve Müdürler Kurullarının Yıllık Faaliyet Raporlarının Denetlenmesi.

– Denetlenen Finansal Tabloların ve Yıllık Faaliyet Raporlarının Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu olup olmadığı, Türkiye Muhasebe Standartları ile Kanuna ve Esas Sözleşme Hükümlerine Uyulup Uyulmadığının İncelenmesi.

– Finansal Tabloların Türkiye Denetim Standartları Kapsamında Muhasebe İç Denetiminin Yapılması.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark