Danışmanlık Hizmetlerimiz

Performans Yönetimi Ve Yönetim Danışmanlığı
Kurumumuz;
Şirketlerin finansal performansına yönetsel ve süreç odaklı mutlak surette veriye dayalı teşhis koyabilme.
Teşhiste geçmişte neler yapıldığı ve gelecekte neler yapılması gerektiği net olarak ifade edibilme.
Teşhise uygun olarak şirketlere en uygun bilgi sistemleri, İnsan Kaynakları, Organizasyon, Maliyet Sistemlerini kurabilme tecrübe ve yetisine sahiptir.
Amacımız;
Çok çeşitli mevzuatlar içine serpiştirilmiş müsesseleri dikkate alarak şirket uygulamalarını üst düzeyde ikili görüşmelerle hızlıca gözden geçirmek ve varsa kullanılabilecek vergi vb. avantaj ve teşvikler konusunda şirketleri bilgilendirmek, akabinde de bu avantaj veya teşvikten yararlanma süresince destek olmaktır.
Hizmetlerimizden Bazıları;

    Muhasebe sistemleri
Bütçe ve bütçe kontrol sistemleri, Kurumsal Finansman
Maliyet kontrol sistemleri
İç denetim sistemleri
İşletme Performans Gelişimi
Yeniden Yapılandırma

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için ya da bu konuda bir uzmanımızın sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
Kurumsal Finans
Küreselleşme ve yoğun rekabet ortamı firmaları, stratejik ortaklık arayışlarına, sermaye yapılarını güçlendirmeye, sağlıklı bir şekilde büyümeye ve projeleri için uygun finansman kaynakları bulmaya yöneltmektedir.
Kurumsal finansman projelerindeki en önemli rekabet unsurlarından birisi, projelerin kapsamlı, tarafsız ve etkili olarak yürütülmesidir. Kurumumuz, Müşterilerine tam ve kaliteli hizmet sunmak için gerekli teknik altyapıya, bilgi kaynaklarına, bilgi birikimine, tecrübeye ve ortak çalışma disiplinine sahiptir.
Bağımsız bir firma olarak kurumumuz, çıkar çatışmalarına fırsat vermeden, tarafsız danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.
Hizmetlerimizden Bazıları;
Şirket Birleşme-Satış ve Satın Almaları Konusunda

Ortaklık, satın alma veya satış için gerekli dökümanların hazırlanması
Uygun aday profilinin tespiti ve ortak adayları ile temas kurulması
Alıcı tarafında satın alınacak hedef şirketlere yaklaşılması ve hedef şirketlerin değerlendirilmesi
Satış sürecinin ilerleyen aşamalarında danışmanlık yapılması

Finansal Ortaklıklar Konusunda

Finansman ihtiyacının tespiti / iş planı çalışmalarının hazırlanması
İş geliştirme ve tüm partilerin koordinasyonun sağlanması
Bireysel ve kurumsal yatırımcılara yaklaşılması
Sunumlar ve müzakerelerin yürütülmesi
Nihai anlaşmaların oluşturulmasında hukuk danışmanı ile beraber çalışılması

Proje Finansmanı Konusunda
Projenin finanse edilebilirliğinin tespiti
Finansal, ekonomik, teknik ve hukuksal fizibilitenin incelenmesi

Özel Konular

Amacımız; Vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmenizde yardımcı olmak, birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizleri desteklerken, teknolojiden de azami ölçüde yararlanarak klasik yaklaşımların dışına çıkmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olma yarışında sizlere destek vermektir.
Hizmetlerimizden Bazıları;

Yerli yabancı ortaklı şirket kuruluşları
Şirket hukuku danışmanlığı
Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye’de şube ve irtibat bürosu kuruluşları

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için ya da bu konuda bir uzmanımızın sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen bize ulaşın
Kurumumuz
Bağımsız Denetim Şirketimiz; bilginin paylaştıkça çoğalacağına inanan, dürüstlük anlayışı ve benimsediği değerleriyle; teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, beklentileri ve fırsatları sezebilen, vizyonunu gerçeğe dönüştürmede tecrübe sahibi, hizmet alanlarına bütünlükle, net, açık ve objektif olarak bakabilen bir kurumdur.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark