Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru

Mücbir Sebep Hali 65 Yaş ve Üstünde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Bilindiği üzere 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca… 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2020 Tarihli ve 9040 Sayılı Kararı

2019 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat 02 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31143 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKA…

 

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşul…

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 311 Açıklamalar

Gelir Vergisi Genel Tebliği 311 Açıklamalar Gelir Vergisi Kanununda 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Y..

 

İş Sözleşmelerinin Feshinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodu Kullanılmalıdır?

İş Sözleşmelerinin Feshinde SGK İşten Çıkış Kodu ÖZET: İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sonlandırıla…

 

Hatalı Teşvik Kayıtlarının Düzeltilmesi İşleminde Süre Uzatıldı

Hatalı Teşvik Kayıtlarının Düzeltilmesi İşleminde Süre Uzatıldı ÖZET: 2021/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hatalı teşvik kay…

 

Serbest Meslek Erbaplarınca e-SMM Uygulamasına İnteraktif VD. Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi

Serbest Meslek Erbaplarınca e-SMM Uygulamasına İnteraktif VD. Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Elektronik İmza veya Mali Mühür Temin Süre…

 

GVK 312 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 312 27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31137 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 2…

 

GVK 311 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 311 27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31137 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğ’d…

 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573)

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 2573 27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31137 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2573 Ekli “P…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark