Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32147 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MADDE 1- 23/6…

 

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32146 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1- 9/11/2012 tarihli ve 28462 sa..

 

Muhtasar ve Prim Hizmet, DV, KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Ödeme Süreleri Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet, DV, KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Ödeme Süreleri Uzatıldı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığ..

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

25 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32143 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA…

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

25 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32143 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve ka..

 

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5)

25 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32143 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmara…

 

7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)

25 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32143 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 9/3/2023 tarihli…

 

SGK Genelgesi 2023/15 – 7440 sayılı Kanunda Yer Alan Deprem Yardımı

SGK Genelgesi 2023/15 – 7440 sayılı Kanunda Yer Alan Deprem Yardımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı…

 

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

23 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32141 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâ…

 

SGK Genel Yazı – Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.07.01-68143973 Konu : Meslek Mensuplarına İlişkin Ertele…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark