Faal Mükellef Sayıları Ağustos 2021

Faal Mükellef Sayıları Ağustos 2021 GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2021 AĞUSTOS 2.194.756 2021 TEMMUZ 2.181.945 2021 HAZİ…

 

4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Duyuru – 7326 Sayılı Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri

7326 Sayılı Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 4420 KARAR SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINA İLİŞKİN DUYURU 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Ya… 

 

SGK Genel Yazı – Yangın ve Sel Afeti İçin Erteleme

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-35158785-309/7-202.99-30785909 Tarih: 08.09.2021 Konu: Yangın ve Sel A…

 

Meslek Mensuplarının KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu

Meslek Mensuplarının KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odal…

 

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesine İlişkin Kararı

2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesi 07 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31591 KURULKARARI Sermaye Piyasası Kur…

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının ‘‘Varlıklarda Değer Düşüklüğü’’ Bölümüne İlişkin Modül Yayımlandı

BOBİ Varlıklarda Değer Düşüklüğü Modül 18 BÖLÜM 18 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 1. GİRİŞ Bir varlığın defter değeri; varlığın kullanımı ya da satışı il…

 

Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4474)

Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması (Karar Sayısı: 4474) 05 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31589 (Mükerrer) Karar Sayısı: 4474 Hazin…

 

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında GİB Yazısı

7326 Sayılı Kanun Uzatılan Başvuru Bildirim-Beyan-Ödeme Süreleri 27/08/2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı… 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)

GVK Geçici 67 nci Madde Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 4454) 04 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31588 Karar Sayısı: 4454 193 sayılı Gelir Verg… 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 406) 04 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31588 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark