SGK Genelgesi 2020/43 – İşkolu Değişikliği

SGK Genelgesi 2020/43 İşkolu Değişikliği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-24010506-202.99-12821456 Tari…

 

696 Sayılı KHK Kapsamındaki İşçilerin Bildirimleri

T.C. AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı E-98425987-000-2246651 Tarih: 20/10/2020 Konu: 696 Sayılı KHK Kapsamındak…

 

Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği

Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Personel Daire Başkanlığı Sayı : E-11980544-841.02.17-112…

 

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23)

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23) 22 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31282 Tarım ve Orman Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin a…

 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 22/10/2020 22 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31282 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 2…

 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği

Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama 22 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31282 İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ta..

 

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 21 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31281 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 22/2/2020 tarihli ve 3…

 

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099)

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi 3099 21 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31281 Karar Sayısı: 3099 Ekli “Hayvancılık Yatırımlarının Destek…

 

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kuru…

 

7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7254 Sayılı Kanun 16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31276 (Mükerrer) Kanun No: 7254 Kabul Tarihi: 16 Ekim 2020 MADDE 1 – 10/12/2003 tarihli ve 5… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark