KGK – Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Duyuru

Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Döviz…

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri Yayımlandı

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri Yayımlandı Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, ücre…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

KDV Oranları (Karar Sayısı: 5249) 01 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31765 Karar Sayısı: 5249 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Ver…

 

Mart 2022 Vergi Takvimi

Mart 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/03/2022 09/03/2022 16-28 Şubat 2022 Dönemine Ait Noterlerce Y…

 

Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar

Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar Son Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilg…

 

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

2022 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi 25 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31761 Adalet Bakanlığından: Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) 21/6/2001 …

 

2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hakkında Duyuru

2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hakkında Duyuru 2022/Ocak ayına ilişkin gerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ger…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209)

Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 5209) 24 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31760 Karar Sayısı: 5209 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardım..

 

24 Şubat 2022 Tarihli ve 31760 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

24 Şubat 2022 Tarihli ve 31760 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 24 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31760 4734 Sayılı Kamu İhale K..

 

 

22 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler

Ulusal Meslek Standartlarına Dair 9 Adet Tebliğ 22 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31758  (1. Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark