7351 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7351 Sayılı Kanun 22 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31727 Kanun No: 7351 Kabul Tarihi: 19/01/2022 MADDE 1 – 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Tür…

 

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Asgari Özkaynak Miktarları 22 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31727 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 1…

 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3)

Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar (Sayı: 2022/3) 22 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31727 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: M..

 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması Ülkemizde 2021 yılı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) yıllık artış %79,89…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Mükelleflerin Sicil Kayıtlarında Yapılan Değişiklikler

Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükelleflerin sicil kayıtlarında yapılan değişiklikler, belirli periyotlar halinde otomatik olarak Defter-Beyan Sist…

 

2022 Hesap Dönemi Denetim Standartları (TDS) Seti

2022 Hesap Dönemi Denetim Standartları (TDS) Seti 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminin denetiminde uygulanacak olan denetim standartları aşağıda yer…

 

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kâr Payı Avansı Dağıtımı 19/01/2022 18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31723  (Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 –/8/2012 tarihli ve 283…

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5124)

2022 Kamuda Çalışan İşçilere Verilecek İlave Tediye 19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31724 Karar Sayısı: 5124 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayıl…

 

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5126)

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik (Karar Sayısı: 5126) 19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31724 Karar Sayısı: 5126 Ekli “Kamu Haznedarl…

 

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Sirküleri /2

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Sirküleri /2 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark