GİB – 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayı… 

 

2021 Mali Tatil Mevzuatı

2021 Mali Tatil Mevzuatı (1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil gün… 

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Modül 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

BOBİ Finansal Raporlama Standardı Modül 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar MODÜL 11 – MÜŞTEREK GİRİŞİMLERDEKİ YATIRIMLAR 1. GİRİŞ İşletmeler,…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196)

GVK Geçici 93 Maddesi Süre Uzatılması (Karar Sayısı: 4196) 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 Karar Sayısı: 4196 193 sayılı Gelir Vergis…

 

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4198)

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 Karar Sayısı: 4198 Ekli “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödem… 

 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (Kararname Numarası: 77) 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKA…

 

Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 74)

Fiyat İstikrarı Komitesi (Kararname Numarası: 74) 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI… 

 

Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Tasarruf Tedbirleri Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2021/14 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Tasarruf Te…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)

Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 4191) 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Karar Sayısı: 4191 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yard…

 

Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tekdüzen Hesap Planı Yönetmelikte Değişiklik 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – …

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark