Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063)

2020 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Karar Sayısı: 2063 Ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edi…

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 2062)

KKTC 2020 Gündelikler 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Karar Sayısı: 2062 Ekli “Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda…

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061)

6772 Sayılı Kanun 2020 Yılında Verilecek İlave Tediye 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Karar Sayısı: 2061 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sa…

 

VUK – 516 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)

Vergi Usul Genel Tebliği 516 24 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam…

 

18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu

E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri 18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmes…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sıkça Sorulan Sorular

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sıkça Sorulan Sorular 1. SORU: Sigortalı Çalışan Bilgileri tablosunda bir sigortalının birden fazla satırda bildir…

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette İlke ve Kurallar 21 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31015 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı R…

 

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları – 2

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları – 2 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları 2 Gider…

 

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesi

e-Defter Beratlarının Yükleme Dönemleri e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzer… 

 

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ 17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31011 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark