Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6661)

31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

2023 Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2004 yılı aktif toplamı 3.000.000 ve net satışlar toplamı 6.000.000 Türk Lirasını (1) aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olduğu…

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

Bu Tebliğin amacı, 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesine dâhil edilen KOBİ’lerin Ticari Faaliyetlerine Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’lere Finansman…

2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

MADDE 1- (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum…

SGK Genelgesi 2023/1 – 7417 Sayılı Kanunun SGK Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması

SGK Genelgesi 2023/1 7417 Sayılı Kanunun SGK Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Gen…

 

2023 Maliyet Hesaplarının 7/A ve 4/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler

2023 Maliyet Hesaplarının 7/A ve 4/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler 26/12/1992 tarihli ve 21447 (M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1…

 

Vergi Takvimi Ocak 2023

Vergi Takvimi Ocak 2023 Vergiler-Harçlar-Bildirimler ve Diğerleri – Ocak 2023 İlk Tarih Son Tarih Vergiler-Harçlar-Bildirimler ve Diğerleri 01/1…

 

2023 Denetim Yetkilendirme Belgeleri (Bağımsız Denetçi) ve Müşavirlik (SMMM, YMM) Ruhsat Harçları

2023 Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) (1) Sayılı Liste … XIV- (6322 sayı…

 

2023 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

2023 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark