e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter Geçiş Takvimi – 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren

e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter Geçiş Takvimi 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Değerli üyemiz, 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 41 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 41 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel U…

 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası Halleri

İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası KDV Uygulama Genel Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde y… 

 

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik 21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değ…

 

Haziran 2022 Vergi Takvimi

Haziran 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/06/2022 09/06/2022 16-31 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerc…

 

e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektr…

 

VUK 538 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)

VUK 538 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) 31 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31852 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdares…

 

 

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usul Kazanç Düzenlemeleri

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usul Kazanç Düzenlemeleri 26/05/2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 Seri No.lu Gelir Vergi… 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 42) 28 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31849 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başk…

 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9)

5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark