Anayasa Mahkemesinin 2019/17968 Başvuru Numaralı Kararı – Şirketin Vergi Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan Vergi ve Cezanın Kanuni Temsilci Adına Tarhı Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesinin 2019/17968 Başvuru Numaralı Kararı Şirketin Vergi Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan Vergi ve Cezanın Kanuni Temsilci Adına Tarhı Ne…

 

Anayasa Mahkemesinin 2019/40353 Başvuru Numaralı Kararı – Vergiyi Doğuran İşlemin Vergi İstisnası Kapsamında Olduğunu Tevsik Eden Belgenin İptali

Anayasa Mahkemesinin 2019/40353 Başvuru Numaralı Kararı Vergiyi Doğuran İşlemin Vergi İstisnası Kapsamında Olduğunu Tevsik Eden Belgenin İptali 02 Eyl… 

 

Eylül 2022 Vergi Takvimi

Eylül 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/09/2022 09/09/2022 16-31 Ağustos 2022 Dönemine Ait Noterlerc…

 

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlere Ait İşyerlerinin Tescili

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlere Ait İşyerlerinin Tescili Ülkemizle Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ül…

 

Asgari Ücret GV ve DV İstisnası Örnek Uygulamaları – Temmuz – Aralık 2022 Dönemi

Asgari Ücret GV ve DV İstisnası Örnek Uygulamaları Asgari Ücret GV ve DV İstisnası Örnek Uygulamaları – Temmuz – Aralık 2022 Dönemi — Asga…

 

Meslek Mensuplarının Sorumlulukları – Vergi Denetim Kurulu Açıklamaları

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Sayı : E-55935724-010.07-10120 Konu: Meslek Mensuplarının Sorumlulukları Tarih: 03.08….

 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ARGE Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama… 

 

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 2023 m2 İnşaat Maliyeti Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) 25 Ağustos 2022 Tari…

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da…

 

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986) 25 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31934 Karar Sayısı: 5986 Ekli “E-İhracat Destekler… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark