4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)

4857 Sayılı Kanun Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 3930 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Karar Sayısı: 3930 4857 sayılı İş Kanununun… 

 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3929)

Esnaf Koronavirüs Verilecek Destekler 3929 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Karar Sayısı: 3929 Ekli “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kiş…

 

Yargısal Faaliyetleri İcra Eden Avukatlar Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf

Yargısal Faaliyetleri İcra Eden Avukatlar Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf YARGISAL FAALİYETLERİ İCRA EDEN AVUKATLAR TAM KAPANMA DÖNEMİNDE KISITLAMAY…

 

Tam Kapanma Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelge

Tam Kapanma Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelge Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi konulu genelge gönderdi. Genelgede daha…

 

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Süresinde Sigorta Primlerinin ve Yapılandırma Taksitlerinin Ödenmesi Hakkında Duyuru

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Süresinde Sigorta Primlerinin ve Yapılandırma Taksitlerinin Ödenmesi Hakkında Duyuru İşverenler, esnaf, genel sağlık sigortal…

 

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlar 29/04/2021 29 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31469 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – …

 

İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı

İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı İŞ GÖRMEZLİK HALİNDE VERİLEN ÖDENEKLERİN HESAPLAMA İŞLEMLERİ 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahs… 

 

SGK Genelgesi 2021/13

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-96597630-010.06.02-24402875 Tarih: 27.04.2021 Konu : 2016/21 Sayı…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/15, K: 2020/78 Sayılı Kararı – 488 Sayılı Kanun Hk

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2020/15 28 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31468 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2020/15 Karar Sayıs…

 

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik

Yeni Gemi İnşa Edilmesi Teşviki 28 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31468 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark