Yeni Nesil ÖKC “Bilgi Fişleri” Kılavuzu ve Açıklamalar

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “Bilgi Fişleri” Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz Sürüm 3.0 1. YENİ NESİL…

 

7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yapılan Yeni Düzenlemeler

7252 Sayılı Kanun Çalışma Hayatı 7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: Kamuoyunda mini istihdam paketi olarak bilinen…

 

Anayasa Mahkemesinin 2016/12198 Başvuru Numaralı Kararı – Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi

Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi 29 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31200 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM KARAR AYFER…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] 29 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31200 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:… 

 

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 7252 Sayılı Kanun

7252 Sayılı Kanun 28 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31199 Kanun No: 7252 Kabul Tarihi: 23 Temmuz 2020 Dijital Mecralar Komisyonu MADDE 1 – (1)…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 7251 Sayılı Kanun

7251 Sayılı Kanun 28 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31199 Kanun No: 7251 Kabul Tarihi 22 Temmuz 2020 MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayıl…

 

Mali Tatil Sonrası Vergi Takvimi

Mali Tatil Sonrası Vergi Takvimi ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolayl…

 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Geri Kazanım Katılım Payı Uygulanması T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı: 66745475-145.07- 15526 Tarih: 23/07/2020…

 

SMMM’lere TUBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Düzenleme Yetkisi Verildi

SMMM – TUBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri TÜBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Düzenle..

 

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.d)

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil (VII-128.7.d) 23 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31194 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 14/8/2014 tarih… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark