e-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru

e-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyaları Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayıml..

 

Defter Beyan Duyurusu – Stok Defteri

Defter Beyan Duyurusu – Stok Defteri 2021 vergilendirme döneminden itibaren “Stok Defteri” kullanıma kapatılmıştır. Söz konusu defterin 2021 yıl..

 

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3416)

Hasılat Payları (Karar Sayısı 3416) 08 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31358 Karar Sayısı: 3416 Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hası… 

 

İstenmeyen SMS, e-Posta ve Sesli Aramalar Konusunda Rahatsızlıkları İçin İYS Sistemi Oluşturuldu

İstenmeyen SMS, e-Posta ve Sesli Aramalar İYS Sistemi Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine İlişkin Basın Açıklaması Bilindiği üzere, tüketicileri…

 

SGK Genelgesi 2021/1 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

SGK Genelgesi 2021/1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.06.02-17539358 Tarih: 06.01.2021 Ko..

 

6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413)

Orman Sınırları Dışına Çıkarma Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413) 07 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31357 Cumhurbaşkanlığından: Karar Sayısı: 3413…

 

2021 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-11648 Tarih: 06/01/2021 Konu : Yurtdışı Aylıkla…

 

2021 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

2021 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 1/1/2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.638,96 TL’dir. T.C. HAZİNE VE…

 

Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Süre Uzatımı

Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Süre Uzatımı Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbraz…

 

Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

Pay Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması ÖZET: 7262 sayılı Yasa ile yapıl..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark