Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ile Varlık Barışına İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ile Varlık Barışına İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlık…

 

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31953 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan..

 

Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri

Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet..

 

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı – 2023 Yılına Kadar İlave Artış

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı 13 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31952 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEMİ ADAMLARI…

 

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru Bilindiği üzere “sevk irsaliyesi” belgesinin elektronik ortamda elektronik belge..

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) 10 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31949 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: BİRİNCİ… 

 

SGK Genelgesi 2022/19 – 2022 Asgari Ücret Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-41481264-207.02-51632908 Konu: Asgari Ücret Desteği Tarih: 07.09.2022…

 

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

 Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik 07 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31946 Gençlik ve Spor Bakanlığında… 

 

2022 Yılı TÜRKAK Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payı Tebliği 2022/1

2022 Yılı TÜRKAK Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payı Tebliği 2022/1 Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Teb…

 

Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Sirküleri 145

Gerçek Faydalanıcı Tanımı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/145 Konusu: Gerçek Faydalanıcı Tanımını…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark