Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü Yayınlandı

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 7338 sayılı… 

 

Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme

Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme (320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ) 26.05.2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yay… 

 

Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Tarih 30 Haziran 2022

Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Tarih 30 Haziran 2022 7256 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükm…

 

e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter Geçiş Takvimi – 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren

e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter Geçiş Takvimi 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Değerli üyemiz, 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 41 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 41 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel U…

 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası Halleri

İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası KDV Uygulama Genel Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde y… 

 

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik 21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değ…

 

Haziran 2022 Vergi Takvimi

Haziran 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/06/2022 09/06/2022 16-31 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerc…

 

e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektr…

 

VUK 538 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)

VUK 538 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) 31 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31852 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdares…

 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark