Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması

Amortisman Oranı Yarısı Makine ve Teçhizatların Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması ÖZET: Amortisman tabi makina…

 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği 1 26 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30432 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: I- AMAÇ,…

 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar BKK 2018/11597

2018 Bağımsız Denetime Tabi Şirketler 26 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30432 Karar Sayısı : 2018/11597 Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Şirketleri…

 

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

7143 Sayılı Kanun Gümrük Tebliği 26 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30432 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebli..

 

Bazı Durumlarda SGK İhtar Çekmeden İdari Para Cezası Uygulamayacak

SGK İhtar Çekmeden İdari Para Cezası Uygulamayacak SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN %1 İNİ AŞMAYACAK VE BRÜT ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİNİ GEÇMEYECEK EKSİKL…

 

VUK 498 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498)

Vergi Usul Tebliği 498 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve…

 

VUK 497 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 497)

Vergi Usul Tebliği 497 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4…

 

VUK 496 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 496)

Vergi Usul Tebliği 496 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4…

 

VUK 495 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 495)

Vergi Usul Tebliği 495 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4…

 

VUK 494 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494)

Vergi Usul Tebliği 494 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 2..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark