Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 19 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31755 Hazine ve Maliye Ba..

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunması 19 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31755 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: BİRİNCİ BÖ…

 

BES Cayma ve Ayrılma Hakkı ve 45 Yaş Üstü Çalışanlar Hakkında Duyuru

BES Cayma ve Ayrılma Hakkı ve 45 Yaş Üstü Çalışanlar Hakkında Duyuru Otomatik Katılım Sistemi Kapsamında Cayma ve Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanları…

 

2022 Yılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci madde… 

 

18 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

18 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 18 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31754 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve…

 

VUK Genel Tebliği Sıra No: 535 ile Kapsamı Genişleyen e-Belge ve e-Defter Uygulamaları

Kapsamı Genişleyen e-Belge ve e-Defter Uygulamaları VUK Genel Tebliği Sıra No: 535 Kaynak: TÜRMOB

 

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usule Tabi Olan Mükellefler

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usule Tabi Olan Mükellefler Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine göre; ka…

 

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/…

 

5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle İlgili Düzeltme

5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle İlgili Düzeltme 15 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31751 13/02/2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete’de..

 

SGK Genelgesi 2022/3 – 5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci Maddesi Kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma

SGK Genelgesi 2022/3 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-40075736 Tarih: 11.02.2022 Konu…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark